czwartek, 30 stycznia 2014

Projekt Księgi Rodzaju,
ilustracje (ukryte w alonżach): Eden / Potop / Wieża Babel / Sodoma i Gomora / Przejście przez Morze Czerwone